SZKOŁY MEDYCZNE

Policealne Szkoły Medyczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Lublinie posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Proponujemy różnorodny system kształcenia : stacjonarny i zaoczny.


Kształcimy na kierunkach:

  1. TECHNIK – MASAŻYSTA (2 lata)
  2. TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2 lata)
  3. OPIEKUNKA DZIECIĘCA (2 lata)
  4. OPIEKUN MEDYCZNY (1 rok)
  5. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2 lata)

 

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy naszym słuchaczom bloki językowe z j. angielskiego i niemieckiego a także j. migowy.

Nauka na większości kierunków jest bezpłatna, a na kierunkach płatnych istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.

Na wszystkich kierunkach nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Otrzymujecie Państwo świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom z tytułem TECHNIKA.

Naucz się zawodu uzupełnij kwalifikacje, uzyskaj Dyplom uznawany w Krajach UE.

Oferujemy pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Dla absolwentów propozycje pracy w Kraju i innych Państwach UE.

Zapewniamy wysoki poziom naszych usług, doświadczoną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i przyjazną atmosferę.

Żeby zostać uczniem  na wybranym kierunku wystarczy mieć ukończone 18 lat i szkołę średnią.

 

Informacje i zapisy :

ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin, tel. 81 744-88-10

Strony: 1 2

Lista plików