SZKOŁY OPIEKI SPOŁECZNEJ

Policealne Szkoły Opieki Społecznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Lublinie posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Proponujemy różnorodny system kształcenia: stacjonarny i zaoczny.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy naszym słuchaczom bloki językowe z j. angielskiego i niemieckiego a także j. migowy.

Kształcimy na kierunkach:

  1. OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (2 lata)
  2. OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata)
  3. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1 rok)
  4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok)

Nauka na większości kierunków jest bezpłatna, a na kierunkach płatnych istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.

Na wszystkich kierunkach nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Otrzymujecie Państwo świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom z tytułem TECHNIKA.

Naucz się zawodu  lub uzupełnij kwalifikacje i uzyskaj Dyplom uznawany w Krajach UE.
Oferujemy pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Dla absolwentów propozycje pracy w Kraju i innych Państwach UE.

Zapewniamy wysoki poziom naszych usług, doświadczoną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i przyjazną atmosferę.

Żeby zostać uczniem  na wybranym kierunku wystarczy mieć ukończone 18 lat i szkołę średnią.

Informacje i zapisy :

ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin, tel. 81 744-88-10

Strony: 1 2

Lista plików