Technik farmaceutyczny

Tytuł zawodowy: Technik farmaceutyczny

 

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

 

Tryb nauki: stacjonarny (zajęcia 3 razy w tygodniu)

Absolwenci Studium zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: przerabiania, przechowywania i obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, przyrządzać leki recepturowe , rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane, charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu,  prowadzenia dokumentacji oraz działalności marketingowej w branży farmaceutycznej.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w : w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, inspekcji farmaceutycznej.