Technik Masażysta

Tytuł zawodowy: Technik Masażysta


Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Tryb nauki: stacjonarny (zajęcia 3 razy w tygodniu)

Absolwent kierunku Technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania masażu medycznego, wykonywania masażu sportowego, wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Jako masażysta pracę znajdziesz w placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych. Możesz również otworzyć swój salon masażu.