Terapia słuchowa metodą dr Kjelda Johansena

Nawet dziecko, które normalnie słyszy może mieć problemy z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Progrma terapeutyczny ma na celu poprawę zdolności I zachowań w zakresie: uwagi i okncentracji, rozumienia mowy, artykulacji, komunikacji.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to specyficzne zaburzenie procesu słyszenia. Zdecydowanie jednak odmienne od głuchoty czy niedosłuchu : uszy pracują normalnie, audioram jest prawidłowy. Jeśli bodźce słuchowe nie sa przetwarzane prawidłowo, dziecko ma problemy z lokalizacją źródła dźwięku, różnicowaniem, rozumieniem mowy.

Efektem tego jest nieprawidłowy rozwój mowy, problemy z czytaniem, pisaniem, koncentracją uwagi, co prowadzi do niskiej samooceny. Sposobem na to jest terapia słuchowa dr Kjelda Johansena.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumntalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu I słucha jej 10 minut przez szceść dni w tygodniu, przez słuchawki. Postepy terapii kontrolne są co 4 do 8 tygodni ( zależnie od wieku), za każdym razem dziecko orzymuje nową specjalnie dla niego przygotowną płytę CD z programm terapeutycznym. Progrm stymulacji trwa 6-10 miesiecy.

Terapia słuchowa Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe. Pozytywnie wpływa także na utrzymanie uwagi I koncentracji podzcas wypowiedzi ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację oraz ułatwia naukę języków obcych.

Zalecana jest dla osób:

  • Z opóźnionym rozwojem mowy;
  • Z dysleksją;
  • Z ADHD I zaburzeniami koncentracji uwagi;
  • Z autyzmem;
  • Z porażeniem mózgowym;
  • Z osobami, które wykazują nadrważliwość na dźwięki;
  • Z zaburzeniami uwagi słuchowej;
  • Z zaburzenimi percepcji słuchowej.