Trening mediacji

Osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów zapraszamy na szkolenie "Trening mediacji oparty na  Porozumieniu Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga".
 
Zajęcia odbywać się będą w sobotę i niedzielę w godzinach: od 9.00 do 14.30. W czasie weekendu zostanie zrealizowanych 14 godzin ćwiczeniowych. W sumie szkolenie obejmuje 70 godzin ćwiczeniowych.
 
Szkolenie skierowane jest do:
• Nauczycieli czynnych zawodowo, którzy chcieliby być profesjonalnym oparciem w szkole w rozwiązywaniu konfliktów oraz uczyć młodzież nowego sposobu radzenia sobie z kłótnią, sporem.
• Pedagogów, psychologów pracujących w różnych instytucjach, gdzie możliwość występowania sporów jest duża i może dotyczyć dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
• Studentów, którzy zamierzają pracować w palcówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych (internatach, bursach, szkołach itp.)
• Ludzi, którzy pracują z osobami i chcą budować zdrową i efektywną atmosferę pracy oraz stosunków międzyludzkich.
• Ludzi, którzy są zainteresowani rozwiązywaniem konfliktów
Szkolenia składa się z następujących modułów:
 
1.Filozofia Porozumienia Bez Przemocy
2.Rola mediatora
3.Etapy procesu mediacyjnego
4.Mediacje w symulacjach
5. Mediacje w praktyce
Szczegółowy opis szkolenia i jego cele w załączniku.
 
Informacje i zapisy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TWP - mgr Beata Rafalska -Plak
tel. 81 7403413