Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Adresaci:

pedagodzy, psychologowie, opiekunowie, wychowawcy, a także nauczyciele pracujący w szkołach oraz innych placówkach oświatowych i zdrowotnych.

 

Cel:

nabycie kwalifikacji przez słuchaczy do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin, od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Kwalifikacje:

do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do ukończenia 6 roku życia, zgodnie z wytycznymi MEN.

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)

 W celu zapisania się na studia należy:

  • wypłenić formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony)
  • odesłać skan formularza na adres lublin@twplublin.pl


ZAPRASZAMY!

Lista plików