Wykształcenie w cenie

Wykształcenie w cenie

Projekt Wykształcenie w cenie realizowany jest przez:

  • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Lublinie przy ul. I. Kosmowskiej 1A/72 tel/fax 081 756 90 58
  • Fundacje Q w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 6/26 tel 081 440 32 98

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2009 do 30 lipca 2010

Celami projektu są:

  • wzrost poziomu umiejętności  i wiedzy z zakresu języków obcych, technologi ICT oraz przedsiębiorczości w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2009/2010
  • podwyższenie konkurencyjności na regionalnym rynku pracy w roku szkolnym 2009/2010 prze osoby uczące  się w szkołach dla dorosłych
  • wzrost motywacji do kształcenia w roku 2009/2010 przez osoby z obszarów wiejskich

Zajęcia realizowane będą m.in.  w:

  • Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
  • LO dla dorosłych TWP w Kępkach
  • LO dla dorosłych TWP w Łukowej
  • LO dla dorosłych TWP w Hucie Dąbrowej

W  przypadku zebrania się grup słuchaczy w innych placówkach kształcenia ustawicznego  istnieje możliwość objęcia  tych placówek projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.