Zdobądź zawód przyszłości

Zdobądź zawód przyszłości

Projekt „Zdobądź Zawód Przyszłości” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „Postis” w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie w okresie 01.11.2010 – 28. 02.2014.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Bezpłatne kształcenie w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej) w woj. lubelskim (planowane miejsca kształcenia – Biłgoraj, Dęblin, Kraśnik, Lublin, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów lubelski, Zamość,) w okresie wrzesień 2011 - luty 2014 na kierunkach:
  • Technik mechanik pojazdów samochodowych
  • Kucharz
  • Technik budownictwa
  • Technik handlowiec
 2. Wsparcie konsultacyjno-doradcze w celu zaplanowania edukacji i kariery zawodowej w oparciu o osobiste predyspozycje oraz wymogi rynku pracy;
 3. Wakacyjne praktyki zawodowe u pracodawców przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodu.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnimy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi do lat 7),
 • gorące posiłki podczas zajęć,
 • materiały edukacyjno-dydaktyczne (podręczniki specjalistyczne, książki, poradniki, pen-drive, artykuły biurowe),
 • atrakcyjne nagrody w konkursach,
 • odzież ochronną, badania lekarskie, ubezpieczenie,
 • zaświadczenia o ukończeniu praktyk wraz z opinią pracodawców,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego i matury.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • w wieku 25-64 lat oraz niepracujące i nie uczące się w wieku 18-24 lat,
 • nie posiadające wykształcenia wyższego,
 • zamieszkujące lub pracujące w woj. lubelskim,
 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć formalnego kształcenia ustawicznego.

Rekrutacja trwa do 08.2011r.

Dodatkowe informacje:

 • e-mail: zzp@postis.pl
 • tel/fax: (81) 524 39 66
 • Biuro Projektu: ul. Fieldorfa 7/4, 20-091 Lublin.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie  9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.